I takhle to může někdy dopadnout, když se provede neodborný zásah do plynového rozvodu.

Plyn je výborný pomocník, ale jenom v takovém případě, že je všechno správně nainstalováno, zkontrolováno a práce provedl pouze certifikovaný odborník. Oprávnění na práce s Propan-Butanem má jen málokterá firma a přesto každý prodejce a servis karavanů, bez váhání instaluje plynové spotřebiče a upravuje rozvody plynu. Neznalost českých nebo na karavany velmi dobře zpracovaných německých předpisů, tak pouští do provozu neskutečné paskvily a někdy dokonce i časované bomby. Těch je naštestí málo, ale i tak nám vždy vyrazí dech, co si může někdo dovolit. Proto na našem webu najdete základní pravidla pro správnou instalaci, nejčastěji používaných plynových doplňků. 

 

Nový vůz Itineo. Prodejce ve svém servisu na přání zákazníka instaloval přídavnou LPG nádrž, kterou opatřil izolací do které zavedl vývod z topení. Dále byla namontována zásuvka pro gril a reduktor Cavagna, který byl uváděn jako vhodný pro použití za jízdy.... Výsledek je k zamyšlení: 

  • přimrzání potrubí a reduktoru tlaku - z nádrže se dostával i kapalný plyn do systému.
  • vytržení zásuvky pro gril a silný únik plynu - zásuvka zapojená mezi nádrž a regulátor kde je tlak kolem 7 barů namísto 30 mbar, který měl do zásuvky jít.
  • reduktor byl deklarován, že je přímo určený pro použití za jízdy - vzhledem k tomu, že neobsahoval elektronický crash senzor, je možné jej použít pouze při stojícím vozidle. 

Při následné opravě vozidla a odtržení izolační hmoty z nádrže jsme zjistili, že je nádrž úplně volná a mohla tak kdykoliv upadnout z podvozku na zem. Pásky, které ji měli držet, byly na konci ke karoserii přišroubovány jen několika samořeznými šrouby. Kromě několika dalších technických chyb v instalaci, celý problém umocnil zapojený elektro ventil. S výkonem cívky 11w, byla baterie během pár dní vybitá.  

Itineo
Celá nádrž byla zabalená do izolace bez odvětrání z multiventilu, při úniku by se hromadil plyn pod izolací, vzniklo by tak výbušné prostředí.
Pásky nádrže byly uplně volné. Nádrž tak chodila několik cm dopředu a dozadu.
Nádrž byla 13 let stará. Už 3 roky měla propadlou tlakovou zkoušku a má být ve šrotu. Prodána byla jako nová.
Hadice, trubky, elektrika vše velmi amatérsky provedené. Multiventil v nádrži nasával při plné nádrži kapalný plyn a pojistka plnila na více jak 80%.
jeden z úchytů nádrže pomocí samořezných šroubů.
Instalaci prováděl autorizovaný servis Truma, na celé instalaci to ale není vůbec poznat :(
Izolace která měla být na trubkách se neudržela ani hned po montáži kdy byl prováděn ochranný nástřik.
Stačilo se jen dotknout a vše vypadlo samo.
Reduktor deklarovaný pro použití za jízdy. Ve skutečnosti se jedná o verzi vhodnou pouze na použití při stání. Hadička na obrázku pod reduktorem není odvětrání prostoru, ale přívod teplého vzduchu z rozvodu Trumy! Při havarijním úniku plynu z reduktoru by se všechen plyn nahromadil v hadici a vzniklo by tak výbušné prostředí.

Následující fotografie jsou z opravy plynového zařízení. Vyrobili jsme nový držák nádrže, natáhli nové ocelové potrubí, zaizolovali nádrž s vyhříváním a odděleným odvětráním plynové schránky mimo prostor, vyměnili jsme reduktor a doplnili filtrací. Výsledek můžete posoudit podle fotografií.

Novou nádrž drží pevný ocelový rám ukotvený do rámu vozidla.
Základní konstrukce z tvrdého dřeva jako rám vyhřívaného boxu.
Odvětrání schránky nádrže je vyvedeno skrz box do venkovního prostoru.
Výsledný vzhled boxu, který je možné kdykoliv rozmontovat a provést servis a revizi nádrže.
Odbočka s klapkou pro regulaci přívodu teplého vzduchu k nádrži.
Dálkový ukazatel nádrže.
Plnící koncovka nádrže a gril zásuvka v jednom vzhledu.
Nový reduktor Truma s filtrem. Mezi nádrží a reduktorem je v interiéru dobře přístupný ruční rychlouzávěr hlavního přívodu plynu z nádrže.