Revize

Revize karavanu není jen nutná úřednická činnost.

Revize je především bezpečnostní kontrola celé plynové soustavy, při které provedeme zkoušku detektorem těsnosti GI-01 nebo tlakovou zkoušku těsnosti potrubí a spotřebičů digitálním přístrojem GOK Leak Check LPG PRO. Zatím jako jediná firma v ČR používáme tento nejmodernější elektronický přístroj na zjištění netěsností, který naprosto přesně odhalí i sebemenší únik plynu. Po kontrole přístroj vytiskne výsledek a budete tak mít potvrzení, že zkouška skutečně proběhla a vše je v pořádku. Při revizi také zkontrolujeme mechanické poškození hadic a ostatních rozvodů. Zkontrolujeme jejich platnost a navrhneme náhradu nebo vylepšení stávajícího stavu. Málokdo totiž ví, že hadice a reduktory mají platnost 10, respektivě 8 let, a poté je nutné je vyměnit. Při revizi poradíme jakou konfiguraci komponentů u lahví je možno používat za jízdy a kterou nikoliv. Samozřejmostí je funkční zkouška spotřebičů. Karavan doplníme českými bezpečnostními upozorněními a vylepíme do interiéru nebo do prostoru lahví etiketu s vyznačením platnosti revize tak, aby bylo dobře vidět, kdy je třeba přijet na příští kontrolu. Platnost revize vyznačíme do naší speciální známky, kterou nalepíme na zadní část vozidla vedle registrační značky. Samotnou revizi vystavíme na počkání a na přání může obsahovat i anglicky psanou přílohu podle německého vzoru DVGW G607. 

Ceny:

  • 500 Kč včetně DPH -  kontrola úniku plynu elektronickým přístrojem GOK LPG PRO (doporučujeme jako pravidelnou roční prohlídku)
  • 1 815 Kč včetně DPH - kontrola těsnosti potrubí a komponentů elektronickým přístrojem GOK LPG PRO + kontrola správné funkčnosti všech plynových spotřebičů + tištěná revize + příloha v angličtině + známka na zadní část vozu

Výchozí revize

Výchozí revizi by měl vlastnit každý majitel karavanu nebo obytného automobilu. Je to dokument, který montážní firma vystavuje po instalaci všech plynových komponentů. V revizi musí být uveden seznam použitých zařízení, jejich poloha, specifikace rozvodu plynu, provozní tlak a jakým způsobem byla provedena zkouška.

Výchozí revize se také vystavuje při radikální přestavbě stávajícího plynového rozvodu nebo při složité výměně komponentů za odlišné typy.
Výchozí revize stanovuje další doporučený interval pro revize provozní.Provozní revize

Česká vyhláška 85/1978 § 7 ukládá povinnost provádět každou další provozní revizi v intervalu 3 let a kontrolu po 1 roce. Tahle podmínka je povinná pro majitele karavanů, kteří mají vůz napsaný na firmu. Soukromí vlastníci tuto povinnost nemají a vztahuje se na ně jen bezpečnostní doporučení o provádění pravidelných prohlídek a revizí ve stejných intervalech jako pro firmy. Situace se ale mění, pokud vůz nebo přívěs provozujete v zahraničí. Tam mají povinnost revizi dělat všichni bez rozdílu a mnohdy i v kratším intervalu. Proto se také může stát, že některé kempy a trajekty z bezpečnostních důvodů budou platnou revizi vyžadovat i po vás.

Při revizích se provádí zkouška těsnosti a tlaku. Lze tak dokonale odhalit i sebemenší únik, který by mohl mít i fatální důsledky. 

Při revizi se také kontroluje stav reduktorů a hadic. Podle německých předpisů je potřeba měnit staré reduktory už po 8 nebo 10 letech včetně připojovacích hadic. Datum výroby je přitom vyznačeno na obou produktech. Při výměnách u starých vozidel a karavanů se už nahrazují za modely s přetlakovou pojistkou určené pro karavany respektivě za systémy, které lze provozovat navíc i za jízdy. Takovou úpravou výrazně zvýšíte bezpečnost svého zařízení. Nepřehlížejte tyto důležité věci a pravidelnou prohlídkou zavčas zabráňte nechtěným situacím.